404 Not Found


nginx

OPEX Operating Expenses (operativni troškovi)

OPEX su tekući, dnevni troškovi koji se javljaju u kompaniji. OPEX se najčešće koristi kao suprotnost za CAPEX odnosno za osnovno sredstvo:

 • Da li da knjižim kao OPEX ili CAPEX?

Osnovna razlika između OPEX i CAPEX je u dužini trajanja. OPEX je izdatak koji traje kraće od godinu dana, dok je CAPEX izdatak koji traje duže od godinu dana. Za više informacija šta čini osnovno sredstvo pogledaj CAPEX.

 OPEX Operating Expenses (operativni troškovi)

OPEX se deli u grupe i obično ima 10-ak glavnih grupa:

 • plate
 • energija
 • putovanja
 • marketing
 • kancelarija
 • osiguranje
 • porezi
 • održavanje
 • itd…

 

OPEX se najviše koristi kod trgovinskih i uslužnih kompanija. Trgovinske kompanije kao što su Maxi, Rodić, Vero ili uslužne kompanije kao Telekom Srbija ili Telenor,  dele sve izdatke na:

 • COGS (nabavna vrednost robe)
 • OPEX (trošak)
 • CAPEX (kupovina osnovnog sredstva)

 

Ponekad se OPEX zove i overhead ili režijski troškovi, administrativni troškovi.

Proizvodne kompanije kao što su Apatinska pivara ili Grand kafa imaju sledeću podelu:

 • COGS (cena koštanja gotovog proizvoda)
  • DM Direct Material
  • DL Direct Labor
  • MOH Manufacturing Overhead
 • SGA Sales General Administration
 • CAPEX (kupovina osnovnog sredstva)

 

Dakle, možemo reći da je kod proizvodnih kompanija OPEX ustvari jednak SGA Sales General Administration.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova