404 Not Found


nginx

CAPEX (ulaganja u osnovna sredstva)

CAPEX se može prevesti kao osnovna sredstva. CAPEX se najčešće koristi u dva slučaja:

  • Operativno planiranje i budžetiranje. Imaćemo CAPEX od 1 mEUR“ znači „kupićemo osnovna sredstva za 1 mEUR
  • Bilans stanja. Naš CAPEX je 3 mEUR znači „imamo vrednost osnovnih sredstava od 3 mEUR

CAPEX se piše capital expenses, a može i capital expenditures (kapitalni izdaci). Ponekad se CAPEX koristi i umesto izraza CFI Cash Flow from Investing activities.

 

Primer:

Telekom kompanije često koriste skraćenicu FCF Free Cash Flow. FCF se obično definiše kao:

FCF = CFO – CFI.

Sa druge strane, telekom kompanije često definišu FCF na sledeći način:

FCF = CFO i CAPEX

A veoma često koriste i još skraćeniju verziju:

FCF = EBITDA – CAPEX

 

Pored CAPEX-a, postoji i izraz OPEX operativni troškovi. Za više informacija o CAPEX-u pogledaj  fixed assets i capital budgeting.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova