404 Not Found


nginx

Fixed assets (osnovna sredstva)

Osnovna sredstva su deo Bilansa stanja balance sheet odnosno njegove leve strane koja se zove Aktiva.

 

Osnovna sredstva mogu biti različita:

 • Zemljište
 • Zgrade
 • Mašina
 • Oprema
 • Kola, kamioni
 • Softwer
 • itd…

Dele se na:

 • materijalna (tangible assets). Primer: zgrada, zemljište, mašine…
 • nematerijalna (intangible assets). Ova sredstva nemaju fizičku formu. Primer: licence, prava, softwer, koncesije…

 

U osnovna sredstva se knjiže i pomalo egzotična osnovna sredstva kao što su:

 osnovno stado (krave, kokoške…)

 

fudbaleri (a mogu i košarkaši, odbojkaši…)

Kada FC REAL MADRID plati 50 mEUR za Ronalda, ovaj iznos (tj. Ronaldo) se knjiži kao osnovno sredstvo. Kada ga proda za 80 mEUR, onda FC REAL MADRID ima dobitak na prodaji osnovnih sredstava od 30 mEUR.

Na srpskom postoji samo jedan izraz za amortizaciju, dok se u engleskom koriste dva izraza: depreciaion and amortization. Za amortizaciju materijalnih osnovnih sredstava na engleskom se koristi izraz depreciation dok se za amortizaciju nematerijalnih osnovnih sredstva koristi engleski izraz amortization.

Kod osnovnih sredstava postoji nekoliko različitih vrednosti kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

 Fixed Asset 3

Postoje dva izraza koja se koriste u rečniku menadžera:

 • OPEX Operating Expenses (troškovi)
 • CAPEX Capital Expenses (osnovna sredstva)

Menadžeri često ne mogu da razdvoje šta je OPEX, odnosno šta je CAPEX. Da bi se neki izdatak smatrao CAPEX-om (osnovnim sredstvom) on mora da ispunjava tri uslova:

 • da traje duže od 1 godine (npr, kola traju duže od godinu dana)
 • da ima vrednost veću od nekog razumnog iznosa (u Srbiji je taj iznos oko 400 EUR)
 • da postoji buduća ekonomska korist (ako kupite mašinu za proizvodnju keksa, očekujete da ćete u budućnosti proizvoditi keks i da ćete imati ekonomsku korist)

Većini menadžera računovodstvo deluju kao kruto, precizno i tačno. Sa druge strane, ponekad je računovođama teško da zaključe šta je CAPEX (osnovno sredstvo) a šta OPEX (trošak).

 

Primer

Imaš Škodu Octavia kao osnovno sredstvo. Sadašnja vrednost je 10.000 EUR. Na kolima se pokvari menjač i ti moraš da platiš 2.000 EUR za novi menjač. Da li je 2.000 EUR povećanje vrednosti osnovnog sredstva (CAPEX) ili trošak održavanja (OPEX)?

Pivara je uložila 5.000 EUR u opremanje radnje (frižider, reklame, gondole, stolice, bilbordi, reklamni panoi…). Da li je 5.000 EUR osnovno sredstvo za pivaru (CAPEX) ili trošak marketinga (OPEX)?

TELENOR daje mobilni telefon Samsung Galaxy SIII za 1 RSD ako potpišeš dvogodišnji postpaid ugovor. Telefon inače košta 600 EUR. Da li je 600 EUR trošak nabavne vrednosti robe (COGS) za Telenor ili je to osnovno sredstvo u zakupu (CAPEX)?

Rešio si da renoviraš svoju poslovnu zgradu od 1.000 m2 i da ubaciš najnovije eksluzivne TARKETT podne obloge koje koštaju 120 EUR/m2. Pored toga, sređuješ zidove, stavljaš novu rasvetu, IT mrežu i sl. Trošak renoviranja je 300 EUR/m2 odnosno renoviranje te je koštalo ukupno 300.000 EUR. Da li iznos od 300.000 EUR povećava vrednost objekta (CAPEX) ili je to trošak reprezentacije i tvoje želje da imaš najlepši tepix u kraju (OPEX)?

 

Ponekad menadžment namerno prebacuje OPEX u CAPEX. Osnovni razlog je da bi EBITDA/profit bio viši. Onda i menadžeri dobijaju bonus. A ako oni dobiju bonus, onda i menadžerova draga (žena, ljubavnica, „prijateljica“) će dobiti najbolju bundu. Nikada nemojte da zanemarite uticaj psihologije i žena na poslovanje kompanije.

 

Kada se osnovna sredstva prodaju, kompanija ostvaruje gubitak ili dobitak na prodaji osnovnih sredstava. Ovaj gubitak se smatra neoperativnim rashodom.

 

Primer

Kupio si novi Ferrari 458 Spider za 226.000 EUR („ima se, može se“). Posle malo divljanja po drumovima, rešio si da ga prodaš. Njegova knjigovodstvena vrednost je trenutno 200.000 EUR ali je tržišna vrednost manja i ona iznosi 180.000 EUR. Iznos od 20.000 EUR se zove gubitak na prodaji osnovnih sredstava i on se knjiži u neoperativnom delu Bilansa uspeha, odnosno ispod operativnog rezultata.

 

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova