Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Payback (vreme povraćaja)

Payback je jedan od kriterijuma za ocenu ulaganja u osnovna sredstva Payback se izražava u godinama. Pored paybacka, postoje i kriterijumi NPV, IRR i DPP.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj capital budgeting.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova