Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Payout (procenat isplaćene dividende)

Payout je odnos isplaćene dividende i profita. Payout je obično od 20% do 40%.

Kada kompanija napravi profit, ona ima dve mogućnosti:

  • Da isplati dividendu (vlasnik)
  • Da ostavi kao neraspoređeni profit (kompanija)

 

 

Neke vlasnici non-stop traže dividendu. Na primer, moja žena traži dividendu jer joj treba nova bunda, penzioni fondovi jer moraju da isplaćuju penzije, osiguravajuća društva jer imaju redovne štete. I mali akcionari vole da dobiju dividendu.

Sa druge strane, neki vlasnici nikada ne traže dividendu i reinvestiraju u kompaniju. Na taj način vrednost kompanije raste. Tipičan primer je Microsoft koji 30 godina nije isplaćivao dividendu svojim akcionarima. Sa druge strane, vrednost akcija Microsofta je 10-ak puta porasla.

Odluka o isplati dividende (payout ratio) je jedna od strateški bitnih odluka koju donosi Skupština akcionara. Ili, moja žena kao vlasnik.

 

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova