Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Planning frameworks (planski okviri)

Planiranje je predviđanje mogućih budućih okolnosti, izbor poželjnih okolnosti kojima treba težiti (ciljeva) i utvrđivanje odgovarajućih mera koje treba preduzeti. Dakle, firma mora da se neprestano prilagođava internim i eksternim promenama, što nalaže da se odluke donose imajući u vidu buduće efekte.

 

Svaki controller mora da se oslanja na povezan i po svojoj prirodi dosledan planski okvir. A tu treba imati u vidu sledeće faze planiranja (pogledajte tabelu). I izjava o korporativnoj politici bi mogla da se aktivno ima na umu tokom strateškog planiranja.

Planning frameworks (planski okviri)

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova