404 Not Found


nginx

PLC Product Life Cycle (životni ciklus proizvoda)

PLC odnosno životni ciklus proizvoda je alat strateškog controllinga. PLC pomaže kompaniji da sagleda koliki je potencijal rasta prodaje za konkretan proizvod. Svaki proizvod prolazi kroz pet faza u životnom ciklusu proizvoda:

  • Istraživanje i razvoj
  • Uvođenje
  • Rast
  • Zrelost
  • Opadanje

 

U svakoj od faza, controller ima drugačiju ulogu. Na primer, u fazi uvođenja ključan je marketing controlling. U ovoj fazi je najvažnije da se proizvod primi na tržištu, da kupci postanu svesni njegovog postojanja i da se jasno komuniciraju prednosti novog proizvoda. U fazi rasta ključan je sales controlling. U toj fazi, rast tržišta je snažan i prodajna sila mora da bude brutalno efikasna na tržištu. Moraju se popuniti svi kanali prodaje, svako prodajno mesto, mora se doći do svakog kupca.

Dužina životnog ciklusa proizvoda varira. Negde je dužina po 30 godina (avioni, elektrane) a negde je samo par meseci (moda). Menadžer treba da proceni u kojoj se fazi životnog ciklusa nalaze proizvodi njegove kompanije. Faze životnog ciklusa nisu strogo određene i ne postoji jasno pravilo kada se jedna faza završava a kada druga počinje. Controlleri i menadžeri često osećaju u kojoj se fazi nalazi jedan proizvod nego što znaju. Na primer, u trenutku pisanja ove knjige (2013. godina) tablet računari kao što su iPad su veoma popularni. Da sam ja controller ili menadžer kompanije Apple ja bih trebao da procenim u kojoj smo fazi životnog ciklusa za tablet računare:

  • da li smo na početku, tj. u fazi uvođenja?
  • da li smo u fazi rasta?
  • da li smo pri kraju faze rasta i možda uskoro očekujemo zrelost?

 

U zavisnosti od mog osećaja odluke koje ću doneti mogu biti dosta drugačije. Životni ciklus je idealan za kombinaciju sa BCG matricom.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova