Profitni centar (profitni centar)

Profitni centar je organizacioni deo kompanije koji eksterno fakturiše odnosno ostvaruje prihode.

 

 

Tipičan primer profitnog centra su distribucioni centri, maloprodajni objekti, filijale i sl.

 

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj cost centar.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova