Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

ROA Return On Assets (profit podeljen sa aktivom)

ROA pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

 ROA Return On Assets (profit podeljen sa aktivom)

 

ROA se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROA je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova