404 Not Found


nginx

ROA Return On Assets (profit podeljen sa aktivom)

ROA pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

 ROA Return On Assets (profit podeljen sa aktivom)

 

ROA se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROA je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova