ROACE Return On Average Capital Employed (operativni profit podeljen sa prosečnim operativnim sredstvima)

ROACE pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

ROACE Return On Average Capital Employed (operativni profit podeljen sa prosečnim operativnim sredstvima)

ROACE se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROACE je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare. Postoji i racio broj ROCE. Jedina razlika između ova dva racio broja je da li se uzima capital employed ili average capital employed.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova