Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

ROCE Return On Capital Employed (operativni profit podeljen sa operativnim sredstvima)

ROCE pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

ROCE Return On Capital Employed (operativni profit podeljen sa operativnim sredstvima)

ROCE se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROCE je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare. Postoji i racio broj ROACE. Jedina razlika između ova dva racio broja je da li se uzima capital employed ili average capital employed.

Postoji i racio broj ROIC koji je praktično isti kao ROCE. Jedina razlika između ova dva racio broja je da li se uzima invested capital ili capital employed.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova