404 Not Found


nginx

Service centar (servisni centar)

Servisni centar je organizacioni deo kompanije koji interno refakturiše svoje troškove drugim cost centrima. Primer servisnog centra su sektori IT, HR, mašinska radionica i sl.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj cost centar.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova