404 Not Found


nginx

Solvency (zaduženost)

Solvency predstavlja zaduženost kompanije, odnosno da li kompanija može da preživi na duže staze.

Postoje tri aspekta analize kompanije:

  • Profitabilnost (operativan rad)
  • Likvidnost (kratak rok)
  • Zaduženost (dugačak rok)

 

Menadžeri često mešaju likvidnost i zaduženost. Uzmite ovu situaciju iz realnog života. Ako uzmete veliki hipotekarni kredit za stan od 100.000 EUR vi ste zaduženi. Sa druge strane, da li ćete biti likvidni zavisi od ročnosti otplate (više ili maje godina). Ako otplaćuješ kredit na 100 godina (blago vama!) onda si likvidan. Ako sa druge strane, otplaćuješ kredit od 100.000 EUR na 3 godine, onda ćeš verovatno biti nelikvidan – osim ako nemaš sjajnu platu (u tom slučaju ti i ne treba ova knjiga).

Zaduženost se može izraziti na više načina:

  • Equity racio
  • Net Debt / EBITDA
  • Net Debt / Equity

 

Kod zaduženosti se analizira Bilans stanja balance sheet odnosno Pasiva.

 

 

Kompanije na Berzi redovno izveštavaju akcionare o zaduženosti.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova