STD Short Term Debt (kratkoročne finansijske obaveze)

Kratkoročne finansijske obaveze se prikazuju u Bilansu stanja balance sheet na njegovoj desnoj strani tj. Pasivi. Kratak rok je do godinu dana.

 

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj debt.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova