Beyond budgeting (moderno budžetiranje)

Beyond Budgeting je moderan pristup budžetiranju. Beyond Budgeting preporučuje napuštanje fiksnog budžetiranja i uvođenje relativnog planiranja. Beyond Budgeting je nastao kao koncept 80-ih godina i glavni pokretač je bila švedska banka Handelsbanken. Ova banka je napustila tradicionalan sistem budžetiranja koji je imao osnovne karakteristike:

  • fiksan i nepromenljiv okvir
  • dugačko vreme izrade budžeta (4 do 6 meseci godišnje)
  • nefleksibilnost
  • slaba sposobnost reakcije na promene u okruženju

Umesto klasičnog budžeta, menadžment je uradio radikalnu decentralizaciju koja je dovela do koncepta Beyond Budgeting.

 

Primer

Bjarte Bogsnes je VP  Performance Management Development Norveške naftne kompanije Statoil. Statoil ima promet od 86 mld USD i 23.000 zaposlenih. U jednom tekstu, on je objasnio kako su krenuli u implementaciju Beyond Budgetinga: 

„Samoregulacija“ postaje sve važnija reč za nas na ovom putu, ne kao cilj sam po sebi, već kao odličan način za postizanje odličnog učinka. Našli smo inspiraciju u nečemu što bi se na prvi pogled moglo smatrati kao veoma drugačije od organizacija i poslovanja, ali gde svi mi takođe želimo najbolji mogući učinak. Još nisam sreo nikoga ko uživa da bude zaglavljen u saobraćaju ili izložen neefikasnim i glupim sistemima regulacije saobraćaja. Svi bismo želeli bezbedan i efikasan protok saobraćaja.

Evo jedne sjajne priče iz Holandije. Kao i u većini gradova, posledice sve većeg saobraćaja bile su veliki problem u gradu Drahtenu. U centru grada su se stalno povećavale saobraćajne gužve i nezgode kao i doze standardnog leka za ovu savremenu bolest; još semafora i još znakova za regulisanje i kontrolu vozača, biciklista i pešaka. Isti onaj lek koji bi bilo koji drugi grad izabrao da se bori sa saobraćajnim problemima. Međutim, nadležni za saobraćaj u Drahtenu utvrdili su da povećanje doza nije pomoglo. Godine 2003. grad je odlučio da ospori prihvaćenu istinu. Doneta je hrabra odluka da se uklone svi semafori i znaci u centru grada, zasnovana na verovanju da ljudi obraćaju više pažnje na dešavanja oko sebe kada ne mogu da se oslanjaju na striktna saobraćajna pravila.

 

Rezultati su bili impresivni. Vremena prolaska kroz najopterećenije raskrsnice značajno su opala a nezgode su smanjene gotovo na nulu. Smatram da je ovo fascinantan primer samoregulacije kao alternative tradicionalnijim načinima upravljanja učinkom u sve složenijim okruženjima.

 

Beyond Budgeting, praktično, znači da ne postoji fiksirani budžet u kompaniji („semafor“). Ovo je zaista revolucionarna ideja za mnoge kompanije i mnogima je teško da razumeju sam koncept („Kako je moguće da kompanija funkcioniše bez budžeta?“). Beyond Budgeting je još uvek relativno nov koncept (20-ak godina) i manji broj kompanija (<1.000) ga koristi. Svejedno, autor ove knjige ga obožava i koristi u svakodnevnom poslovanju! Više informacija možete dobiti na sajtu www.bbrt.org.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova