404 Not Found


nginx

CF-ROI Cash Flow Return On Investment (EBITDA podeljena sa replacement value)

CF-ROI pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac. Ovaj racio broj je jedan od derivata racio broja ROI.

CF ROI

EBITDA dolazi iz Bilansa uspeha, dok se replacement value računa iz Bilansa stanja. Replacement value predstavlja „zamensku vrednost“ osnovnih sredstava.

 

Primer

Imaš taxi preduzeće i kupio si auto koji košta 20.000 EUR. Želiš da auto koristiš sledećih 5 godina. Profit koji praviš je 2.000 EUR godišnje. Koliki je tvoj ROI? Obračun amortizacije bi bio:

CF ROI
ROI je računat kao profit podeljen sa sadašnjom vrednosti osnovnih sredstava na početku godine. Ono što deluje čudno je da ti imaš isti profit svih 5 godina od 2.000 EUR a tvoj ROI pokazuje da svake godine radiš sve bolje i bolje – ROI je porastao sa 10% na 50%. Ono što se ovde javlja kao problem jeste loša osnovica, odnosno sadašnja vrednost osnovnih sredstava ne pokazuje realnu vrednost. Jedno od mogućih rešenja je da se uzme replacement value odnosno zamenska vrednost osnovnog sredstva. Replacement value se računa po fomuli:

Replacement value = Sadašnja vrednost + Ispravka amortizacije

Replacement value u ovom primeru je praktično jednaka Nabavnoj vrednosti osnovnog sredstva. Sa druge strane onda kod računice ROI ne bi trebali da uzimamo profit,  već profit korigovan za amortizaciju. To je praktično iznos EBITDA. Ovako bi izgledala prerađena tabela za računicu CF-ROI:

CF ROI 2

 

CF-ROI je osmislila kompanija BCG Boston Consulting Group koja je poznata i po BCG matrici. Ono što je problem u praksi kod računice CF-ROI je realno određivanje replacement value. Za detaljnije objašnjenje pojma ROI pogledaj ROI Return On Investment.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova