404 Not Found


nginx

Competitor profile (konkurentska matrica)

Konkurentska matrica je strateški alat strategic tools sa kojim kompanija poredi sebe u odnosu na konkurente. Postoji više različitih načina kako se konkurenti  mogu upoređivati.

Controller Akademie je razvila svoju posebnu matricu koja ima sledeće specifičnosti:

 • matrica se radi za jednu specifičnu targetiranu ciljnu grupu

Primer

 • Mobilni operater uzima ciljnu grupu korisnike mobilnih telefona od 16 do 25 godina.
 • Hotel uzima ciljnu grupu posetioce kongresa i konferencija u hotelu
 • Kriterijumi se biraju očima kupca – šta je zaista bitno ciljnoj grupi.

 

Primer

Ciljnoj grupi od 16 do 25 godina verovatno nije bitan nivo zračenja, ali je zato važna veličina mobilnog telefona. Mobilni telefon treba da je mali da može da stane u džep farmerki!

Hotel organizuje veliki broj kongresa. Kada su pitali goste kongresa šta im je bitno na pauzama, oni su odgovorili: vruća kafa 1, toalet, pa vruća kafa 2. Veoma zanimljiv izbor.

 • za kriterijum se ne uzima cena Osnovni razlog je što želimo da dobijemo realnu konkurentsku sposobnost (broj poena) koju ćemo u drugom koraku uporediti sa prodajnim cenama konkurencije
 • broj kriterijuma treba da je od 5 do 7, da ne bi imali niske pondere od nekoliko procenata

 

Primer

Mobilni operater kompanija može da proceni sledeće kriterijume sa ponderima:

 • Oprema, 30%
 • Izdržljivost, 20%
 • Rukovanje, 20%
 • Prijem i GSM, 10%
 • Prijem i UMTS, 10%
 • Akustika, 10%
 • Matrica se radi samo u odnosu na jednog konkurenta. Kompanija se ne poredi sa celokupnom konkurencijom u delatnosti ili sa više konkurenata, već sa jednim konkretnim konkurentom.

 

Primer

 • Telenor kao mobilni operater može da se poredi u odnosu na Telekom Srbija
 • Hotel Hayat može da se poredi u odnosu na Hotel Metropol za posetioce kongresa

 

 

Konkuretni profil se koristi u strategijskom controllingu.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova