Corporate policy (korporativna politika)

Korporativna politika ima zadatak usklađivanja spoljnih interesa u kompaniji (tj. interesa koji određuju njene ciljeve) sa ciljevima koji se interno ostvaruju, radi stvaranja sklada između okruženja i firme u njegovom središtu. To bi na dugi rok trebalo da garantuje autonomiju firme. Da bi se to postiglo, menadžment mora da utvrdi osnovne vrednosti i norme ponašanja koje treba da zaposlenima uđe u krv; istovremeno moraju da utvrde principe ponašanja za odnose sa kupcima, dobavljačima i zaposlenima. Korporativna politika se sastoji od sledećih elemenata:

  • vizije
  • misije
  • poslovnog koncepta

Vizija je konkretna slika budućnosti, dovoljno bliske da bi ljudi videli da je izvodljiva, ali i dovoljno daleke da bi među zaposlenima pobudila entuzijazam za novu stvarnost. Da bi jedna vizija mogla da se prenese drugima, treba da se sastoji od kratke, pamtljive igre reči.

Primeri

  • Johnson & Johnson. Mi smo ubeđeni da je naša osnovna odgovornost prema doktorima, sestrama, pacijentima, majkama, kao i svim drugim koji upotrebljavaju naše proizvode i usluge
  • McGraw Hill. Da ugodimo svetskoj potrebi za znanjem pri dovoljnom profitu sa pridržavanjem, procenjivanjem, proizvodnjom, i distribucijom vredne informacije na način koji koristi našim mušterijama, zaposlenim, drugim investitorima, i našem društvu
  • Naše vrhunsko vođstvo je posvećeno menadžment filozofiji koja ima ljude iznad profita
  • Mary Kay Cosmetics. Sve je to deo Mary Kay filozofije – dakle filozofije koja je bazirana na zlatnom pravilu. Duh raspodele i brižnosti gde ljudi daju vreme ne hajući za njim, takođe znanje i iskustvo.

Izjava o misiji izrasta iz vizije. Međutim, za stvarno strateško i operativno upravljanje, vizija i izjava o misiji još uvek su previše nejasne. One moraju da se detaljnije rastumače u poslovnom konceptu. Sve se to zove korporativna filozofija kompanije.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova