404 Not Found


nginx

EV Enterpise Value (vrednost kompanije)

EV Enterprise Value je izraz koji se koristi kod vrednovanja kompanije na Berzi. EV označava vrednost kompanije a postoji i izraz SV Shareholder Value koji označava vrednost kapitala kompanije. Razlika između EV i SV je u iznosu Net Debt, odnosno formula je:

 EV = SV + Net Debt

SV Shareholder Value se često označava i kao tržišna vrednost kapitala, odnosno market value of equity.

 

 Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova