404 Not Found


nginx

Investicioni centar (investicioni centar)

Investicioni centar je organizacioni deo kompanije koji samostalno donosi odluke o investicijama. Primer investicionog centra je divizija.

 

Primer

Atlantic Grupa je najveći distributer robe široke potrošnje u bivšoj Jugoslaviji (www.atlantic.hr). Na sledećoj slici je organizaciona šema Atlantic Grupe. Strateška poslovna područja -SBU Strategic Business Unit predstavljaju i primer Investicionog centra.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj cost centar.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova