Leverage (stepen zaduženosti)

Leverage je izraz koji se koristi za merenje zaduženosti kompanije. Bukvalni prevod reči je klackalica, poluga. Formula za leverage je:

Leverage (stepen zaduženosti)

Leverage se izražava u godinama. Za detaljno objašnjenje ovog pojma Net Debt / EBITDA.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova