404 Not Found


nginx

Liabilities (obaveze)

Liabilities je oznaka za sve obaveze u Bilansu stanja. Postoji i reč debt, koja se odnosi samo na finansijske obaveze.

Obaveze se mogu podeliti po svrsi:

  • Operativne obaveze kao što su dobavljači, porezi i sl. AP Accounts payable
  • Finansijske obaveze kao što su krediti, obveznice, lizing i sl. debt

Obaveze se mogu podeliti i po ročnosti :

  • Kratkoročne obaveze čiji je rok dospeća kraći od 1 godine
  • Dugoročne obaveze čiji je rok dospeća duži od 1 godine

Što se tiče dugoročnih obaveza, u srpskim kompanijama 90% tih obaveza predstavljaju krediti i lizing. U svetu, dugoročne obaveze sadrže i obveznice, obaveze prema penzionim fondovima i slično. Ponekad se u dugoročnim obavezama mogu pronaći i ukalkulisavanja accruals za rezerve, moguće štete, garancije i slično.

 

Liabilities (obaveze)_1_(R)

 

Primer
Telekom Srbija ima sledeću strukturu obaveza na dan 31. 12. 2009. godine

 Liabilities (obaveze)_2_(R)

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova