404 Not Found


nginx

Mission statement (izjava o misiji)

Izjava o misiji daje osnovna pravila o načinu na koji se upravlja kompanijom. Ona to čini tako što upoznaje zaposlene firme sa glavnim ciljevima i parametrima celog spektra aktivnosti preduzeća. Jasna izjava o misiji daje odgovor na pitanje:

Šta hoćemo da budemo?

To je pisani izraz korporativnog identiteta. Pojašnjavanje i formulisanje izjave o misiji spadaju u zadatke upravljanja, tj. razrade politike kompanije. Izjave o misiji služe za motivisanje svih zaposlenih. Reč „motivisati“ potiče od latinske reči „movere“, tj. kretati se. Ali do kretanja u smislu ostvarivanja glavnih ciljeva će doći samo ako top menadžment da svoj primer tako što će raditi u skladu sa principima misije.

Jack Welch jedan od najpoznatijih svetskih menadžera, imao je sledeća razmišljanja o misiji:

Misija odgovara na jedno jedino pitanje: Na koji način želimo pobediti u ovom poslu? Konačno oblikovanje misije je zadatak najvišeg rukovodstva kompanije. Misiju ne može, a i ne sme, da stvara niko drugi osim ljudi koji će potom u celosti preuzeti odgovornost za njezino sprovođenje.

Često kompanije imaju pomalo bezlične vizije i misije u kojima ponavljaju čuvene fraze: klijenti, lideri, zaposleni, akcionari i sl. Na primer, pogledajte sledeću izjavu o viziji i misiji. Pokušajte da odgovorite:

  • Da li vas inspiriše?
  • Da li je pamtljiva?
  • Da li, uopšte, znate o kojoj se kompaniji radi i čime se ona bavi?

 

 

Misija je jedan od tri dela filozofije kompanije philosophy:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova