404 Not Found


nginx

PI Profitability Index

PI se koristi kod ocene investicija.

PI se dobija kao odnos Benefita (korist) i Cost (uloženo). Što je viši PI, investicija je isplativija.

PI Profitability Index 2 

PI se koristi kada postoji više projekata i kompanija ne može da finansira sve projekte. Kompanija će finansirati projekat koji ima najviši PI.

 

 

Za više informacija pogledaj Capital budgeting.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova