404 Not Found


nginx

Profit potentials (profitni potencijali)

Kritični faktori uspeha su one promenljive čije karakteristike u velikoj meri doprinose tržišnom uspehu i koje su suštinski bitne ako želite da budete konkurentni u svojoj privrednoj grani. Oni se izvode iz analize privredne grane i konkurencije kao i iz istraživanja tržišta, anketa kupaca, banaka podataka itd.

Kritični faktori uspeha mogu biti različiti: tehnologija (Mercedes), odnos prema kupcima (Apple), niska cena (Metro), brzina odgovora na zahteve tržišta (Zara), jednostavnost (Google), inovativnost (Nike) itd.

Profitni potencijali su prednosti firme a istovremeno i kritični faktori uspeha. To se svodi na zbir svih preduslova za konkretne proizvode i tržišta koji dovode do uspeha (naročito kapaciteti i ključne sposobnosti), a koji moraju da postoje pre momenta ostvarenja uspeha. Ovde su od najveće važnosti razvoj i održavanje pozicija na tržištu – a otuda i stvaranje novih proizvoda i/ili tržišta.

Profitni potencijali utiču na planiranje koje dovodi do poslovnog uspeha. Oni su potrebni uslovi za profit i likvidnost ali za to nisu dovoljni sami. Pronalaženje i izbor pravih profitnih potencijala predstavlja glavni zadatak strateškog upravljanja. Profitni potencijali mogu biti različiti, od kompanije do kompanije. Postoje dva generička pristupa za stvaranje profitnog potencijala:

  • Troškovna efikasnost
  • Diferencijacija

 

Primer

McDonalds je karakterističan po izrazito dobroj operativnoj efikasnosti. Njegova osnovna prednost su niski troškovi.

Apple sa druge strane, je karakterističan po strategiji diferencijacije, kao i prema odnosu prema kupcima. Njegova osnovna prednost je diferencijacija.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova