404 Not Found


nginx

Profitability (Profitabilnost)

Termin profitabilnost izražava odnos iznosa profita prema drugim poslovnim brojkama koje su pomogle da se taj profit ostvari. Tako, na primer, profitna stopa je udeo profita u prodaji i pokazuje koliko je „zarađeno“ po svakoj prodatoj jedinici u novcu. Ovaj izraz se zove i ROS Return On Sales.

Profitability (Profitabilnost

Profitabilnost se može meriti i prema investiranom kapitalu i onda se ovaj izraz zove ROI Return On Investments. ROI se može meriti na više različitih načina (ROE, ROA, RONA, ROCE, ROIC i sl.). Moja preporuka je da se koristi ROACE čija je formula:

Profitability (Profitabilnost 2

 

Za dodatno pojašnjenje oko ROACE pogledaj ROI Return On Investments. Profitabilnost je jedan od tri glavna dela finansijskog trougla: likvidnost, profitabilnost i zaduženost.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova