404 Not Found


nginx

Reporting (izveštavanje)

Izveštavanje predstavlja prikazivanje rezultata rada određenog sektora u kompaniji. Pismenim i usmenim putem se prikazuju postignuti ciljevi, varijanse, uzroci i korektivne mere. Izveštaji se prave sa ciljem da menadžment donese odluku. Oblik izveštavanja koji promoviše controlling uvek se zasniva na planovima u kojem se poslovni ciljevi pretvaraju u brojčane podatke.

Izveštavanje je deo CMOK procesa i odnosi se na Analizu odstupanja variance analysis. Za izveštavanje controller koristi vizuelizaciju i SUCCESS pravila.

 

 

Upoređivanje planiranih i ostvarenih rezultata automatski dovodi do prognoziranja forecasting. Prognoziranjem menadžeri pokazuju koji se dodatni troškovi, prihodi ili output pored dosadašnjih mogu očekivati kao posledica korektivnih mera do kraja godine.

Izveštavanje zavisi od organizacionih struktura i procesa u kompaniji. Postoji dosta predloga za razvoj i standardizaciju racio analize, ali koji god se konačni sistem razvije, on će odraziti potrebe onih koji su odgovorni u toj firmi. Izveštavanje treba da obuhvata sve interne i eksterne informacije koje se stavljaju na raspolaganje odgovornim menadžerima za izvršavanje njihovih zadataka. Tako shvaćeno, izveštavanje je deo upravljačkog informacionog sistema koji se bavi finansijama, kupcima, inovacijama i procesima BSC Balanced Scorecard.

 

 

Preporuke za uspešan proces izveštavanja menadžmenta (reporting)

  • Iskoristiti izveštavanje menadžmenta kao centralni oslonac na sastancima controllera i menadžmenta.
  • Postupiti po devizi „manje je više“ pa tako osigurati preglednost, razumljivost i orijentisanost izveštaja ka primaocu.
  • Pripremiti „rezime za menadžment“ na jednoj strani kao uvod u izveštaj (one page only).
  • Uključiti i nenovčane vrednosti.
  • Realizovati BI Business Inteligence sisteme i održavati fleksibilnost i kontrolabilnost struktura i procesa izveštavanja.
  • Što više automatizovati procese izveštavanja radi uštede vremena za analize, komentare i mere.
  • Sačiniti obavezujući kalendar izveštavanja kako bi se podržalo profesionalno upravljanje procesima vezano za proces izveštavanja.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova