404 Not Found


nginx

ROE Return On Equity (profit podeljen sa kapitalom)

ROE pokazuje koliko je vlasnik zaradio na svoj uloženi kapital:

ROE Return On Equity (profit podeljen sa kapitalom)

ROE se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROE je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova