404 Not Found


nginx

ROIC Return On Invested Capital (operativni profit podeljen sa investiranim kapitalom)

ROIC pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

ROIC Return On Invested Capital (operativni profit podeljen sa investiranim kapitalom)

ROIC se izražava u procentima na godišnjem nivou. ROIC je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare. Postoji i racio broj ROCE koji je praktično isti kao ROIC. Jedina razlika između ova dva racio broja je da li se uzima invested capital ili capital employed.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova