404 Not Found


nginx

Balance brought forward (neraspoređena dobit)

Ovo je izraz koji se koristi da označi neraspoređenu dobit. Neraspoređena dobit je deo kapitala u Bilansu stanja. Ovaj termin ima nekoliko sinonima na engleskom: retained earnings, balance brought forward, reserves. Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj retained earnings.

 

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova