KPI Key Performance Indicators (ključni pokazatelji učinaka)

KPI služe za merenje uspešnosti organizacije, ili jednog dela organizacije (cost centar, aktivnost i sl). KPI treba da bude vezan za strateške ciljeve kompanije (finansije, tržište, procesi, ljudi).

Kada vodite kompaniju, postoji nekoliko ključnih ciljeva (finansije, tržište, procesi, ljudi; vidi BSC Balanced Scorecard. Sa druge strane, radnik na proizvodnoj traci ne može da razume „visoku filozofiju“ i njemu treba spustiti ciljeve na njemu razumljiv način (KPI).

 • Ako je kompaniji važno da ima visoko zadovoljstvo kupaca koje je povezano sa brzinom usluživanja, onda operater u call centru mora da ima KPI vezan za „brzinu usluživanja“. Na primer, 10 minuta za pravljenje fakture.
 • Ukoliko je kompaniji važno da proizvod bude vrhunskog kvaliteta (npr, BMW) onda radnik na proizvodnoj traci treba da ima KPI oko visine defekta. Na primer, 0,01% škarta.

KPI treba da bude što je bliže vezan za osobu koja ga meri. KPI mora biti vezan za strateški cilj kompanije i da doprinosi njegovom ostvarenju.

 • Ako vozite formulu 1 osnovni cilj je da „budete prvi“. Stoga, vozaču niko neće dati KPI „prosečna potrošnja goriva“ već „prosečna brzina“ odnosno „vreme“.
 • Ako putujete kolima sa decom u Budvu na more, osnovni cilj može biti „zabava“ i onda će KPI da bude „broj posećenih restorana“.

 

Kratka ček lista za proveru KPI:

 1. Da li KPI meri bitan zadatak?
 2. Da li je kontrolabilan?
 3. Da li je rezultat razumno nezavisan od eksternih faktora?
 4. Da li je jednostavan?
 5. Da li je merljiv?
 6. Da li je moguć brz feedback?
 7. Da li znamo startnu poziciju?
 8. Da li postoje bolje alternative za merenje iste stvari?

 

Ne postoji univerzalan set KPI. On zavisi od biznis modela kompanija, kao i strateških ciljeva.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova