404 Not Found


nginx

Net Debt / EBITDA (neto finansijski dug podeljen sa EBITDA)

Ovaj racio se koristi za ocenu zaduženosti Solvency kompanije:

Iznos koji se dobije govori za koliko godina kompanija može da vrati kredite. Svaki racio broj ima neke određene („normalne“) vrednosti, pa je to situacija i za ovaj racio broj.

 

 

Hajde da sada vidimo kakva je zaduženost kod Telekoma Srbija.

 

 

Ovaj racio se često zove i leverage (klackalica). Na sledećem grafikonu prikazane su kompanije iz Srbije koje imaju visok Net Debt/EBITDA na dan 31.12.2012.

 

 

Da bi se stekla još realnija slika o kompaniji, controlleri uzimaju korigovani EBITDA odnosno LTM EBITDA. Oznaka LTM znači Last Twelve Months i ona podrazumeva da se uzme EBITDA za poslednja četiri  kvartala.

 

Primer

Kompanija ima Net Debt od 100 mRSD na dan 31.9.2013. tj. na kraju trećeg kvartala 2012. godine (Q3). Kompanija želi da uzme novi kredit. Bankar uzima eksterni Bilans uspeha za 2012. godinu i procenjuje zaduženost na osnovu Net Debt/EBITDA. Iznos je 10,0 i bankar zaključuje da je kompanija prezadužena. Posle toga, controller uzima interni Bilans uspeha za poslednja 4 kvartala i procenjuje opet zaduženost, ali ovog puta uzimajući LTM EBITDA. Rezultat je 0,6 i controller zaključuje da je kompanija izrazito nisko zadužena.

 

 

Pored ovog racio broja, za ocenu zaduženosti često se koriste i racio brojevi:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova