EBITDA/Interest (pokriće kamata)

Ovo je racio broj koji se koristi za procenu zaduženosti solvency kompanije. Kod njega se porede dve stavke iz Bilansa uspeha:

EBITDA.Interest (pokriće kamata)

EBITDA je približna mera koliko kompanija stvara operativnog keša. Kamata se odnosi na troškove kamata koje kompanija plaća za kredita. Ovaj racio se često zove i :

  • Times interest earned (TIE) odnosno multiplikator kamata
  • Interest coverage odnosno pokriće kamata

Postoji nekoliko varijacija u formuli:

EBITDA.Interest (pokriće kamata).

Preporučene vrednosti za ovaj racio broj:

Primena ovog racio broja na Telekomu Srbija na dan 31.12.2012.

Pored ovog racio broja, za ocenu zaduženosti se koriste i racio brojevi:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova