Retained earnings (neraspoređeni profit)

Neraspoređeni profit predstavlja deo kapitala kompanije equity i prikazuje se u Bilansu stanja balance sheet. Često se koristi i sinonim Balance brought forward.

 

 

Kapital kompanije se sastoji iz tri glavna dela:

 

Kada kompanija napravi profit u Bilansu uspeha P&L onda menadžment može da odluči između dve mogućnost:

  • Da isplati dividendu
  • Da ostavi neraspoređeni profit

 

Primer

Apatinska pivara pravi svake godine oko 20 mEUR profita. Menadžment isplaćuje dividendu vlasniku i Apatinska pivara nema neraspoređeni profit.

Tarkett je uspešna kompanija za proizvodnju laminatnih podova iz Bačke Palanke.  Tarkett ne isplaćuje dividendu vlasniku. Tarkett ima oko 100 mEUR neraspoređenog profita.

 

Svaka kompanija može samostalno da odluči da li će isplaćivati dividendu ili ne. Odluka o isplati dividende se donosi na najvišem organu upravljanja u kompaniji tj. Skupštini akcionara.

 

Odnos između isplaćene dividende i profita zove se payout racio.

Pogledaj i equity.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova