Current year profit (profit tekuće godine)

Ovaj izraz se koristi na dva mesta:

  • U Bilansu uspeha i predstavlja krajnji rezultat (neto profit)
  • U Bilansu stanja i predstavlja deo kapitala equity

 

Kapital kompanije se sastoji iz tri glavna dela:

  • Osnovni kapital
  • Profit tekuće godine
  • Neraspoređena dobit

Kada kompanija napravi profit u Bilansu uspeha P&L onda se kapital kompanije povećava za iznos profita tekuće godine.

Primer

Imlek je napravio profit od 2,7 mld RSD za 2012. godinu. Iznos profita od 2,7 mld RSD je povećao kapital Imleka.

Ako kompanija napravi gubitak u Bilansu uspeha onda se kapital smanjuje za iznos gubitka. Za detaljnije objašnjenje oko kapitala pogledaj equity.

Primer

Železara Smederevo je napravila gubitak od 3,2 mld RSD za 2012. godinu. Ovaj iznos gubitka od 3,2 mld RSD smanjuje kapital Železare Smederevo.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova