Changes in Equity (izveštaj o promenama na kapitalu)

Izveštaj o promenama na kapitalu je jedan od pet delova završnog računa annual report:

 

 

Izveštaj o promenama na kapitalu govori šta se dešava sa kapitalom u jednom vremenskom periodu. Možemo i da međusobno uporedimo pet glavnih izveštaja:

Changes in Equity

 

 

Kapital kompanije može da se podeli na tri glavna dela:

  • Osnovni kapital
  • Profit tekuće godine
  • Neraspoređena dobit

 

Primer

Changes in Equity 2

 

 

 

 

 

 

 

Kompanija može da poveća ili smanji kapital na tri načina:

  • Dokapitalizacija (+)
  • Profit/gubitak tekuće godine (+)
  • Dividenda (-)

 

 

Izveštaj o promenama na kapitalu objašnjava zbog čega je došlo do povećanja ili smanjenja kapitala.

 

Primer

a) Tetra Pak iz Godnjeg Milanovca je švedska kompanija za proizvodnju ambalaže. Kompanija je imala kapital od 1,0 mld RSD na kraju 2011. godine. Sledeće godine profit je bio 1,8 mld RSD i kompanija je isplatila dividendu od 0,9 mld RSD. Na kraju 2012. godine kapital je iznosio 1,9 mld RSD.

Changes in Equity 3

 

b) Coca Cola Hellenic Bottling je punionica Coca Cole iz Batajnice. Ona je imala smanjenje kapitala sa 9,7 na 8,2 mld RSD koje je prouzrokovano isplatom dividende od 3,3 mld RSD u 2012. godini.

 

Pored ovih glavnih razloga za promenu na kapitalu, postoje i drugi razlozi kao što su otkup sopstvenih akcija, emisiona premija i slično, ali su oni relativno retki kod srpskih kompanija.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova