404 Not Found


nginx

5 minutes (5 minuta)

Obično imaš malo vremena u biznisu za donošenje odluka. Nekada imaš i manje od 5 minuta. Da bih ti pomogao, napravio sam alat za 5-minutnu analizu kompanije. Kada primeniš ovaj alat na finansijske izveštaje, dobićeš okvirnu sliku u kakvoj je finansijskoj situaciji kompanija.

 

Postoji kralj racio brojeva koji se zove ROI. Inače, na francuskom se kralj i piše le ROI. Pored ROI, postoje i tri ključne finansijske karakteristike kompanije: profitabilnost, likvidnost, zaduženost. Važno je da pratiš i kakav je rast prodaje. Za svaki od ovih aspekata, ja ti preporučujem po jedan racio broj tako da finalna verzija alata izgleda ovako:

 

Za svaki od ovih racio brojeva možeš da napraviš sefamorčiće – koje su vrednosti dobre, odnosno koje su vrednosti loše. Na primer, ako je rast prodaje 20% onda je to odlična vrednost i semafor je zelen. Ako je EBITDA 1% onda je to loša cifra i semafor je crven. I, sada idemo da primenimo ovaj alat na dve kompanije iz Srbije.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova