404 Not Found


nginx

CFO Chief Financial Officer (finansijski direktor)

CFO je skraćenica za finansijskog direktora. U američkim kompanijama CFO ima dva glavna pomoćnika:

  • Controller, koji brine o profitu
  • Treasury, koji brine o kešu

U srpskim kompanijama sektor finansija je obično organizovan po KOP principu:

  • Knjigovodstvo (knjiženje transakcija)
  • Operativa (plaćanje, keš, banke, PDV)
  • Plan i analiza (controller, briga o profitu)

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova