DM Direct Material (direktni troškovi materijala u proizvodnji)

DM Direct Material je oznaka za materijal koje se koristi za izradu proizvoda u proizvodnji. Najveći deo DM Direct Material  čine sirovine (RM Raw Material) i ambalaža (packaging).

Primer

  • za proizvodnju soka potreban je direktan materijal boca, voda, koncentrat, zatvarač, etiketa
  • za proizvodnju knjige potreban je papir, boja, lepak
  • za proizvodnju automobila potrebno je oko 5.000 različitih delova (šasija, gume, stakla, vrata, menjač i sl.)

Reč direct označava da se materijal može direktno vezati za proizvod. Postoji materijali koji se ne mogu direktno vezati već moraju posredno ili indirektno da se alociraju na proizvode. Primer za indirektni materijal:

  • Energija za osvetljenje fabričke hale
  • Gorivo za viljuškare
  • Ulje za podmazivanje mašine
  • Drvene palete gde stoje proizvodi

DM Direct Material se naručuje od dobavljača. DM Direct Material se prikazuje u specifikaciji koja se zove BOM Bill Of Material. DM Direct Material se koristi za obračun cene koštanja.

Za detaljnije objašnjenje oko cene koštanja pogledaj absorption costing.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova