404 Not Found


nginx

Long term investments (dugoročna finansijska ulaganja)

Dugoročna finansijska ulaganja su deo Bilansa stanja balance sheet odnosno njegove leve strane koja se zove aktiva. Dugačak rok je više od godinu dana. Ako se sredstva koriste kraće od godinu dana onda ona pripadaju kratkoročnim sredstvima short term assets. Dugoročna finansijska ulaganja predstavlja vrednost akcija drugih kompanija koje jedna kompanija ima u svom Bilansu stanja.

 

 

Primer

Telekom Srbija je kupio 65% akcija Telekoma Republike Srpske za 646 mEUR. Iznos od 646 mEUR se prikazuje u Bilansu stanja Telekoma Srbije kao „dugoročno finansijsko ulaganje“.

Za dugoročna finansijska ulaganja se pretpostavlja da kompanija neće da proda akcije odmah, već da ima dugoročni interes u odnosu na zavisnu kompaniju (želi da upravlja sa zavisnom kompanijom, želi da je restruktuira, dugoročna poslovna saradnja i slično). Na primer, Telekom Srbija je kupio akcije Telekoma Republike Srpske pre 6 godina i još ih nije prodao. Telekom Srbija postavlja Upravni odbor, top menadžment kompanije i sl.

Velike kompanije imaju dosta zavisnih preduzeća, tj. veliki iznos dugoročnih finansijskih ulaganja u Bilansu stanja.

Primer

Delta Holding ima preko 50 kompanija koje je kupila u procesu privatizacije. Sve ove kompanije su prikazane kao dugoročno finansijsko ulaganje u Bilansu stanja Delta Holdinga.

Kompanija može u bilo kom trenutku da odluči da proda dugoročno finansijsko ulaganje. Ulaganje se može prodati preko Berze a može se prodati i direktnom pogodbom.

Ako kompanija kupuje akcije da bi ih brzo preprodala onda se to prikazuje kao kratkoročno finansijsko ulaganje. Brz rok u finansijama je do godinu dana. Kratkoročno finansijsko ulaganje je kao neka vrsta finansijske robe kojom se trguje – kupiš akcije za 1 EUR, prodaš ih za 2 EUR i zaradiš 100%.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova