Manager (menadžer)

Menadžer može da se opiše kao član kompanije koji predvodi druge ljude. Koncept menadžera nije vezan ni za kakav određeni nivo u hijerarhiji. 

Menadžer je osoba koja ostvaruje ciljeve uz pomoć drugih ljudi.

Upravljanje obuhvata vođenje složenih društvenih sistema i znači da se uzajamni odnosi između ljudi i stvari posmatraju holistički kako u odlučivanju tako i u svakodnevnoj praksi. Stoga upravljanje treba da obuhvati celokupan sistem i njegove veze sa raznim okruženjima. Menadžer prilikom vođenja ljudi primenjuje različite stilove vođenja.

 

 

Jacka Welcha smatraju jednim od najboljih menadžera. On definiše dobrog menadžera na osnovu 4E:

  • Energy. Menadžer ima energiju, dobar unutrašnji motor.
  • Energizers. Zna kako da zarazi druge sa energijom, kako da prenese energiju na druge.
  • Edge. On je odlučan, hoda po ivici, donosi hrabre odluke, zna da preseče.
  • Execute. Praktičan, akciono orijentisan, okrenut ka rezultatima, egzekutor.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova