404 Not Found


nginx

Operating profit (operativni profit)

Operativni profit je rezultat koji je firma ostvarila u skladu sa svojim ciljevima, to jest pre odbitka kamata i poreza na dobit.

Ispod operativnog profita nalaze se neoperativne stavke. Neoperativne stavke mogu biti:

  • Finansijske (finansijski prihod, dividenda, kamata, kursne razlike i sl.)
  • Investicione (gubitak ili dobitak na prodaji osnovnog sredstva, prekid poslovanja i sl.).

 

Izuzetno je važno razdvojiti operativno poslovanje od neoperativnog (aktivnosti koje nisu vezano za normalno poslovanje). Na primer, otpis potraživanja od kupaca ili otpis zaliha spada u operativno poslovanje i on ide u gornji deo Bilansa uspeha. Kursne razlike su neoperativne aktivnosti i one idu u donji deo Bilansa uspeha.

 

 

U praksi, operativni profit  ima nekoliko različitih izraza:

  • Poslovna dobit/profit
  • Operativna dobit/profit
  • PFO Profit From Operations

 

Menadžeri često operativni profit zovu EBIT Earnings Before Interest and Taxes odnosno profit pre kamate i poreza na dobit. Ako pogledate gornju sliku videće da postoji razlika od +10 između Operativnog profita i EBIT. Sa druge strane, menadžeri vole da pojednostavljuju izveštaje i često ćete čuti izraz EBIT kao zamenu ili sinonim za Operativni profit.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova