404 Not Found


nginx

Payback (vreme povraćaja)

Payback je jedan od kriterijuma za ocenu ulaganja u osnovna sredstva Payback se izražava u godinama. Pored paybacka, postoje i kriterijumi NPV, IRR i DPP.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj capital budgeting.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova