404 Not Found


nginx

ROS Return On Sales (profitna stopa)

Profitna stopa je odnos profita i prodaje.

ROS Return On Sales (profitna stopa)

Profitna stopa se izražava u procentima. Profitna stopa dosta zavisi od delatnosti:

  • trgovinske kompanije imaju nisku profitnu stopu, obično do 5%. Primer: Maxi, Mercator i sl.
  • proizvodne kompanije imaju srednju profitnu stopu, obično od 5% do 15%. Primer: Jaffa, Banini i sl.
  • visoko profitabilne kompanije obično imaju profitnu stopu koja je viša od 15%. Primer: Telekom Srbija, Hemofarm i sl.

Profitnu stopu ne treba mešati sa ROI. ROI se računa u odnosu na Investirano a profitna stopa u odnosu na prodaju. Veza između ROI, profitne stope i obrta sredstava je sledeća:

 

 

 

ROS Return On Sales (profitna stopa) 3

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova