SGA Sales General Administration (troškovi sektora: prodaja, menadžment, administracija)

Izraz SGA se javlja kod pravljenja Bilansa uspeha po metodi cost summary. SGA su neproizvodni troškovi tj. troškovi nemaju veze sa proizvodnjom proizvoda. Ovi troškovi se često zovu i administrativni troškovi.

Skraćenica SGA označava troškove sledećih sektora:

  • Sales. Troškovi sektora prodaje kao što su plate, putovanja, reklama i sl.
  • General. Troškovi menadžmenta kompanije, kao što su plate, zakup zgrade, PR i slično.
  • Administration. Troškovi administrativnih sektora kao što su finansije, pravna služba, HR i sl.

 

SGA su troškovi perioda (period expenses). To znači da se ne mogu preneti u naredni period putem zaliha.

 

 

Prilikom pravljenja bilansa uspeha, controller treba da razgraniči da li su troškovi vezani za COGS Cost Of Goods Sold (cena koštanja) ili za SGA Sales General Administration.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova