404 Not Found


nginx

Tangible assets (materijalna osnovna sredstva)

Tangible assets su osnovna sredstva koja imaju fizičko postojanje. Nekoliko primera:

  • Zgrada
  • Mašina
  • Oprema
  • Kola
  • Računar
  • itd…

 

Postoje i nematerijalna osnovna sredstva intangible assets koja nemaju fizičko postojanje.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj fixed assets.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova