404 Not Found


nginx

Terminal value (rezidualna vrednost)

Terminal value je izraz koji se koristi kod Capital budgeting. Terminal value označava kolika će biti vrednost investicije na kraju projekta.

Zamislite da investirate 1 mEUR u nova osnovna sredstva (CAPEX) u 2014. godini. Kolika je vrednost tih osnovnih sredstava posle 10 godina?

Postoji više različitih slučajeva:

  • U najvećem broju slučajeva, vrednost će biti mala. Npr, ako kupite kamion njegova vrednost posle 10 godina korišćenja će biti mala, 10% do 20% početne vrednosti. Ako kupite strug, glodalicu ili pakericu, posle 10 godina vrednost će verovatno biti ispod 10% od početne vrednosti. S obzirom da je vrednost mala, odatle dolazi i izraz rezidualna vrednost (rezidual=ostatak)
  • Ponekad nećete dobiti ništa. Na primer, ako kupite softwer (SAP, Oracle i sl) njega ne možete da prodate. Dakle, terminal value je jednaka 0.
  • Ponekad ćete dobiti i više od početne vrednosti. Ako ste investirali u nekretnine, objekat, zgradu, magacin i sl. vrednost posle 10 godina je (skoro) uvek viša. Npr, magacin koji ste platili 2014. godine za 1 mEUR možete da prodate posle 5 godina za 1,5 mEUR.
  • Ponekad ćete morati i da platite da se zatvori osnovno sredstvo! Na primer, ako kupite rudnik ili izgradite nuklearnu elektranu (što je malo verovatno) morate na kraju 10 godine još dodatno da platite da bi se zatvorio rudnik, odnosno vratila investicija u pređašnje stanje.

 

Ako prodaješ biznis (kompaniju), onda ćeš koristiti poseban način obračuna. Kod prodaje biznisa, uglavnom se koriste dve metode za računicu TV Terminal Value:

  • Multiplikatori
  • FCF i stopa rasta

 

Kod multiplikatora obično se koristi EBITDA multiplikator. Primer: kupio si kompaniju i procenjuješ da će ti kompanija u 2020. godini doneti EBITDA od 2 mEUR. Procena tvog controllera je da je multiplikator 7X EBITDA. Odatle sledi da možeš prodati kompaniju za 7 x 2 mEUR = 14 mEUR.

Kod FCF i stope rasta procenjuje se FCF odnosno stopa rasta. Terminal Value se dobija po formuli:

 

MCB_Terminal_value_1

 

 

Na primer, kompanija ima sledeće podatke: FCF od 2 mEUR, growth se procenjuje na 4%, diskont na 15%. Terminal Value bi iznosio:

 

MCB_Terminal_value_2

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova