404 Not Found


nginx

Treasury (finansijska operativa)

Prema shvatanju, u engleskom poslovnom svetu, finansijski direktor (CFO) se stara o finansijskom upravljanju firme. CFO ima dva glavna pomoćnika: treasury i controller. Treasury brine o kešu dok controller brine o profitu.

 

 

U srpskim kompanijama sektor finansija se uglavnom deli na tri glavna dela:

  • Knjigovodstvo
  • Operativa
  • Plan i analiza

 

Finansijska Operativa bi odgovarala opisu posla za Treasury.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova