404 Not Found


nginx

Assets (aktiva ili sredstva)

Assets znači sredstva, a izraz se koristi kod Bilansa stanja balance sheet da označi levu strana bilansa, odnosno Aktivu (nemački). Aktiva (sredstva) se sastoje iz dva dela:

 

Pored izraza kratkoročna i dugoročna sredstva, često se koriste i sledeći izrazi kao sinonimi:

Assets (aktiva ili sredstva)

 

Struktura aktive zavisi od vrste kompanije.

  • Trgovci imaju visok procenat obrtnih sredstava a nizak procenat osnovnih sredstava.
  • Proizvodnja ima obrnutu situaciju; visok procenat osnovnih sredstava a nizak procenat obrtnih sredstava.

 

Primer

Veletabak je veleprodaja cigareta iz Novog Sada. Telekom Srbija je mobilni i fiksni operater. Oni imaju drugačiju strukturu aktive.

 

 

Struktura aktive (leva strana Bilansa stanja) povlači za sobom i strukturu pasive (desna strana Bilansa stanja).

  • Ako su visoka obrtna sredstva (levo), onda su obično visoke i kratkoročne obaveze (desno)
  • Ako su visoka osnovna sredstva, onda su obično visoke i dugoročne obaveze

Na sledećoj slici je poređenje strukture Aktive i Pasive kod Veletabaka i Telekoma Srbija.

Šta znači višak +8pp (procentni poeni) odnosno manjak -7pp u praksi kompanija?

  • Višak od +8pp znači da je Veletabak u dobroj situaciji u smislu likvidnosti. On finansira obrtna sredstva iz dugoročnih izvora. Ukratko, on je likvidan, ostalo mu je keša i verovatno je nakupovao zalihe.
  • Manjak od -7pp znači da Telekom Srbije možda ima problema sa likvidnošću. On je kupio ogromna osnovna sredstva (85%) i trebao je da ih finansira iz dugoročnih izvora (78% = dugoročni krediti i kapital). S obzirom da to nije uspeo, on je morao da obezbedi pare iz kratkoročnih obaveza. Ukratko, kupio je osnovna sredstva i delimično ih je finansirao kratkoročnim kreditima. To bi bilo isto kao kada bi vi kupili veliki stan (osnovno sredstvo) i uzeli „laki, brzi, keš kredit“ (kratkoročno finansiranje). Na sreću, kod Telekoma ovaj manjak od -7% i nije mnogo značajan naspram njegove visoke EBITDA od 45% od prodaje.

Pasiva se često zove i izvori sredstava (odakle izvire novac). Kao što Lepa Lukić peva „Od izvora dva putića“ tako i finansijeri pevaju o izvorima finansiranja:

  • Tuđi izvori su pozajmljeni izvori finansiranja. To su dobavljači ili kreditori.
  • Sopstveni izvori je kapital kompanije, odnosno profit koji kompanija napravi.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova