404 Not Found


nginx

Long term assets (dugoročna sredstva)

Dugoročna sredstva su deo Bilansa stanja balance sheet odnosno njegove leve strane. Dugačak rok u finansijama je više od godinu dana. Ako se sredstva koriste kraće od godinu dana (na primer: keš, kupci, zalihe) onda ona pripadaju kratkoročnim sredstvima short term assets.

Glavni delovi dugoročnih sredstava su:

  • Dugoročna finansijska ulaganja long term investment. To su ulaganja u drugu kompanija ili kupljene akcije.
  • Osnovna sredstva fixed assets. Ovo su klasična osnovna sredstva kao što su zgrade, mašine, oprema.
  • Goodwill je razlika između plaćene i knjigovodstvene vrednosti kapitala. Goodwill se javlja kada velika kompanija kupuje malu kompaniju i kada više nego što mala kompanija vredi u knjigama. Taj višak vrednosti se zove premija odnosno goodwill.

Najveći deo dugoročnih sredstava čine osnovna sredstva. Ako je kompanija mala, onda su sva dugoročna sredstva jednaka osnovnim sredstvima.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova